Amacımız

İnsanlığa faydalı olmak için mücadele etmek.

Görmezden Gelme!

İnsanlığa faydalı olmak için mücadele ediyoruz.

Avrasya Vakfı olarak 10 yılı aşkın bir süredir ülkelerinde işgal, zulüm, doğal afet, savaş gibi sebeplerle mağdur olmuş veya ülkesini terk etmek zorunda kalmış insanlara insani yardım, diplomasi ve temel insani haklarının ve hürriyetlerinin engellenmemesi için çalışma yürütmekteyiz.

İnsanlığın yozlaştığı bu günlerde başta Ortadoğu olmak üzere tüm Dünya’da görmezden gelinen yoksulluğun, zulmün ve zorbalığın baş göstermesiyle birlikte birçok sosyal ve kültürel projeye imza attık.

Dünya’ya gelmiş her bireyin hakkı olan yaşam standartlarına ulaşması için sıkıntıya düşmüş, felâkete uğramış, zulüm görmüş, savaş gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, yetim ve öksüzler için sosyal yardım çalışmaları yürütüyoruz.  Acil yardımların yanı sıra bölge insanlarına hizmet verecek, ülkelerin kalkınmasına destek olacak çadır kent, okul, yetimhane, cami, su kuyusu, sağlık ocağı, hastane gibi kalıcı eserler inşa ederek bekleyişlere umut olmak için çalışıyoruz.

Yardım Çalışmaları Yapılan Alanlar

Acil Yardım Çalışmaları

Sosyal Yardım Çalışmaları

Eğitim Yardımları

Saağlık-Tıbbi Yardımlar

Yetim Misafirhanesi

Kültürel Faliyetler

Avrasya Vakfı savaşın ve göçün yoğunlaştığı zamanlarda ve kriz durumlarında en hızlı şekilde müdahale ederek mağdurların acil ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk olarak Arama Kurtarma Çalışmalarını organize eder, çadır kentler, geçici köyler kurar kış aylarında ise yakacak kömür desteği sağlar.

Seyyar mutfak, seyyar aşevi, seyyar güç kaynakları ve seyyar sağlık ihtiyaçları (ambulans) gibi ihtiyaçları temin eder. Tüm bunların yanı sıra acil durumlarda kadın, çocuk, yaşlı ve kimsesizler için güvenli ortamlar sağlanması için tüm imkanlarını seferber eder.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanan birinci el ve ikinci el giyecekler (kıyafetler) toplama merkezlerinde bir araya getirilip ayıklanıp düzenli ve tertipli olarak istiflendikten sonra Suriye’nin iç bölgelerinde olan veya sınırda ki mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gıda, Kumanya, Hazır Yemek, Mama vb. kişisel ihtiyaçlar Türkiye’de toplanıp sınıflandırılıyor. Karayolu ile sınır kapılarından geçerek Suriye’deki depolara indirilen yardımlar Suriye içindeki ofislerde belirlenen ailelere yardım olarak iletiliyor.

Kış aylarında barınma ihtiyaçları için çadır, battaniye, ısınma ihtiyaçları için yakıt ve soba yardımları yapılmaktadır.

Eğitim tesis ve altyapı yardımları kapsamında okul kurur, eğitim alanlarına ek olarak spor salonu, oyun salonu, medrese eğitim alanı, kütüphane ve benzeri eğitim alanlarının oluşması için gerekli ihtiyaçları karşılar.

Eğitim kurumlarının daha sağlıklı imkanlarla devam edebilmesi için, eğitim araç ve gereç yardımlarını sürdürür. Yapılan yardımlar öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul kıyafeti, yardımcı ders araç gereci, eğitimci maaşları, dönemsel hediyeler ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.

Sağlık tesis ve altyapı yardımları kapsamında yerleşik hastane, poliklinikler, ameliyathaneler, geçici sağlık çadırları, sahra hastaneleri ve ambulans desteği sağlanmaktadır. (mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik hastane ve poliklinikler, geçici sağlık çadırları, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, sahra çadırları, ambulans destekleri vb.)

Sağlık ihtiyaçlarının tedavi süresince ve sonrasında oluşacak ihtiyaçların karşılanabilmesi için ameliyat tıbbi malzemeleri, ilaç ve steril ürünlerinin ihtiyacını karşılanmaktadır.

Yetim misafirhanelerimizdeki yetimlerin anneleri sağ ise annelerinden ayrılmadan birlikte kalarak anne şefkatiyle büyümeleri sağlanmaktadır. Suriye’nin içerisinde ve Türkiye’de yetimlerin temel eğitimlerini, ihtiyaçlarını, barınma imkanlarını sağlayacak tesisler oluşturmak amaçlanmaktadır.
Şuan Hatay Reyhanlıda bulunan 2015 yılında faaliyete giren Şehit Bahattin Yıldız Yetim Misafirhanemizde barınma alanı, eğitim alanı, mescit, spor ve oyun alanlarının yanı sıra psikolojik destek ile yaklaşık 100 yetim annesiyle kalmaktadır.

Ayrıca yetimlere Yetim Kefaretleriyle sponsorlar sağlayıp daha iyi şartlarda hayatlarını devam ettirebilmeleri çalışmalarımız arasında yer almaktadır.

Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş veya orda mücadeleye devam eden halkların insanlara daha sağlıklı sesini duyurabilmesi için radyo, TV, dergi ve habercilik yayıncılığı hakkında eğitim verilmesi ve desteklenmesi yapılmaktadır.

Çocuklardan Sözler