Gönüllü Alanları

Gönüllü İlişkilerimiz ve Çalışma Alanlarımız

Gönüllü İlişkilerimiz

Vakıf Yöneticileri ve temsilcileri bilgi edinmek için vakıf merkezimizi arayan ve ziyaret eden tüm gönüllülerle birebir ilgilenir. Gönüllülerle ilişkileri kesintisiz devam ettirerek gönüllülerden gelen her türlü eleştiri ve öneriyi değerlendirir, gerekirse ilgili birime aktarır ve gönüllü’ye geri bildirimde bulunur.

Gönüllülerin kermes, seminer, konferans, sergi, şölen vb. etkinliklerinin merkezden koordinasyonunu sağlayarak her organizasyonun belirli kalite ve vakfın amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesi için standartların oluşturulmasını sağlar.

Gönüllülerin gerek vakıf çalışmaları hakkında gerekse faaliyet gösterilen coğrafyalar hakkında bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlayacak çalışmaları, ilgili birimlerle koordinasyonlu olarak yürütür. Merkezde ve bölgelerde seminerler düzenler, broşür vb. tanıtım malzemeleri ile bölgesel faaliyet ve kampanyalar konusunda gönüllüleri bilgilendirir.

Vakfımız her daim gönüllülerin çalışma yapmasını destekler ve projelerine destek verir. Gönüllünün talebiyle vakfın çalışma alanı örtüşmüyorsa kişisel yetenek ve birikimden yola çıkarak ortak bir çalışma ortamı oluşturur.

Planlı programlı bir çalışma için, gönüllünün birikimini ve kişisel gelişimini geliştirici faaliyetler, programlar düzenler.

Çalışma Alanlarımız:

Dileyen her yardım sever kişi aşağıda sıralanmış olan hizmet alanlarından herhangi birinde veya birkaçında gönüllü olarak görev alabilir ve bu yolla çalışmalarımıza destek olabilir.

Kaynak Oluşturma ve Bağışlar

(Örnek: Proje tanıtım programları, kermesler, biletli organizasyonlar, kampanya ve projelere fon bulma organizasyonları vb,)

Acil Yardım ve Afet Hizmetleri

Gönüllüler; savaş, işgal, çatışma, doğal afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile oluşan olağanüstü ortamlar vb, sebeplerle oluşan kriz hallerinde yapılan acil yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alabilirler. (Örnek: Arama-kurtarma, sağlık hizmetleri, çadır kentlerin kurulması-işletilmesi, yardım malzemesi dağıtımı vb,)

Sağlık Hizmetleri

Sağlıkçı gönüllüler, özellikle kriz dönemleri olmak üzere, tüm faaliyetlerimizde görev alabilirler, Kriz zamanlarında yaralı tedavisinde, diğer zamanlarda kurmuş olduğumuz hastanelerde sağlık taraması ve tedavi hizmetlerinde, sürekli yardım yapılan yetim ve mültecilerin sağlık problemlerinin çözülmesinde sağlık gönüllüleri kendi alanları ile ilgili olarak doğrudan hizmet verebilirler.

Psikolojik Destekler

Psikososyal hizmet gönüllüleri, başta kriz bölgelerinde yapılan çalışmalar olmak üzere tüm faaliyet bölgelerinde ulaşılan yetim, dul, hasta, yaşlı, mülteci vb, kişilere psikososyal destek çalışmalarında yer alabilirler. (Örnek: Yetim misafirhanelerimizde kalan yetimlere acılarını unutturmak adına destek olabilirler)

Sosyal Hizmetler

Sosyal hizmet gönüllüleri, Avrasya Vakfı tarafından yardımda bulunulan muhtaçların tespitinde, yardımların temin edilmesi ve ulaştırılmasında, mülteci kamplarında, yetimhanelerde vb, alanlarda çalışabilirler.

Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler 

Basın, tanıtım ve halkla ilişkiler gönüllüleri, Avrasya Vakfı’nın yapmış olduğu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda duyurulmasında çalışabilirler ve bu vesile ile iyiliğin ve adaletin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilirler, Gönüllüler; Avrasya Vakfı’nın kurumsal tanıtımını, kampanya ve projelerini, düzenleyecekleri etkinliklerle kamuoyuna aktarabilirler; faaliyetlerle ilgili medya yoluyla ya da yüz yüze iletişim yöntemi ile ulaşılabilecek herkese çeşitli vesilelerle ulaşarak hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilirler.

Proje Üretme ve Uygulama Hizmetleri

Avrasya Vakfı, hizmetlerini çoğaltıp yaygınlaştırmak için faaliyetler gerçekleştirirken gönüllü desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede yardım toplamaya yönelik gönüllü projeleri ve bunların uygulanmasına dair faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

İnternet ve Sosyal Medya Gönüllüleri

İnternet gönüllüleri, Avrasya Vakfı’nın yapmış olduğu faaliyetleri internet alanı üzerinden çeşitli şekillerde destekleyebilirler, (Örnek: Bannerların yaygınlaştırılması, web site tanıtımı, e-gruplarda ve diğer internet ortamlarında kampanya ve proje tanıtımları, internet üzerinden yürütülen diğer faaliyetlere destek olunması vb.)

Eğitim Hizmetleri 

Gönüllüler, Avrasya Vakfı’nın tüm faaliyetlerinde -ilgili alana dair eğitim almış olmak kaydıyla- yönetimin onayıyla eğitim gönüllüsü olarak hizmet verilebilirler.

Destekleyici Hizmetler

Gönüllüler, yukarıda belirtilen hizmet alanları dışında destekleyici hizmetler çerçevesinde de çalışabilirler:

  1. a) Danışmanlık:Danışman olarak görev yapan konusunda uzman gönüllüler, planlanan/uygulanan faaliyetler ve hizmet alanlarında yol gösterici fikirlerini bizlerle paylaşarak çalışmalarımıza destek olabilirler. (Örnek; danışmanlar ile ayda bir kez toplantı yapılıp fikirleri alınmaktadır)

 

  1. b) Tercüme: Tercüman olarak görev yapan gönüllüler, Avrasya Vakfı’nın sürdürdüğü tüm proje ve faaliyetler ile tercüme gerektiren [yazılı/sözlü çeviri) her türlü çalışmaya destek verebilirler.

 

  1. c) Ofis Hizmetleri:Ofis hizmetlerinde görev alan gönüllüler, ihtiyaç halinde ofis içerisinde yürütülen işlerde profesyonel çalışanlara destek olabilirler.

 

  1. d) Teknik Hizmetler:Teknik hizmet gönüllüleri, teknik uzmanlık ve/veya yeterlilik gerektiren her alanda [bilgisayar programı yazılımı, mühendislik, grafikerlik, bakım-onarım vb,) ihtiyaç durumunda destek verebilirler.

 

  1. e) Lojistik Destek Hizmetleri:Gönüllüler, faaliyetlerin gerçekleşmesinde mekan sağlayarak, araç temin ederek, kamera ve fotoğraf makinesi gibi imkanlarını tahsis ederek vb, şekillerde destek olabilirler.