Gelir Gider Tablosu

Avrasya Vakfı olarak Valilik Makamının 21/07/2016 Tarih ve 572 Sayılı Olur’ları ile 1 yıl Süreyle Türkiye Genelinde Yardım Toplama İznine Tabi Olarak;

Elde edilen net gelirin amaç doğrultusunda kullanıldığı tespit edilerek insani yardım rakamları açıklanmıştır.

Yardım Faaliyetlerinin Brüt Geliri Olarak;                                               994.524,58 TL

Yardım Toplama Faaliyeti İçin Yapılan Gider;                                        19.824,12 TL

Vakıf Bütçesinden Kampanyaya Harcanan Gider;                                 38.876,80 TL

Türk Kızılay’ının Tespitleri Sonucu Ayni Yapılan Yardım Miktarı;       74.705.573,00 TL


TOPLAM İNSANİ YARDIM MİKTARI;                                                          75.818,798,50 TL


ACİL YARDIM
Barınma, Tahliye ve Arama Kurtarma Alanlarında 4 bin adet yardım malzemesi gönderdik.

SAĞLIK
Bir yıl içerisinde Suriye’ye 49 Ambulans dışında, 35 bin Ilk Yardım Malzemesi ve ilaç ulaştırdık.

EGITIM
Savaş sebebiyle yüz binlerce çocuk eğitim imkanından mahrum kalmıştır. Eğitimin aksamaması için okullar açıp 35 Bin adet eğitim malzemesini Suriye’ye ulaştırdık.

GIDA
Savaş sebebiyle kıtlık ve açlık çeken halkın gıda ihtiyacını karşılamak üzere 18 Milyon adet gıda ürünü ulaştırdık.

SOSYAL YARDIM
Suriye’de yılın her döneminde gerekli olan Kıyafet, Battaniye, Mutfak Malzemeleri ve Ev Eşyalarından oluşan 8 Milyon adet ürünü ulaştırdık.

HIJYEN
Bebek Bezi, Hijyen ve Temizlik Malzemesi vb 300 bin adet hijyen malzemesini ulaştırdık.