2016 Faaliyet Raporu

İnsanlığın yozlaştığı bu günlerde başta Ortadoğu olmak üzere tüm Dünya’da görmezden gelinen yoksulluğun, zulmün ve zorbalığın baş göstermesiyle birlikte din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın mazlumların bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermek ve dünya’ya gelmiş her bireyin hakkı olan yaşam standartlarına ulaşması için, sıkıntıya düşmüş, felâkete uğramış, zulüm görmüş, savaş gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, yetim, öksüz, evsiz ve yurtsuz insanlarla, hayırseverler arasında bir köprü olarak hizmet etmeyi görev biliyoruz.