Köy Okulu Projesi

Avrasya Vakfının desteğiyle hayata geçirilen projede eğitime yatırım geleceğe yatırım ilkesini benimsemiş bulunmaktayız. Bu projeyle eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan kırsal ve köy okullara ulaşmayı amaçlanmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla doğrudan iletişime geçmektir. Çalışmalarımız din, dil, ırk ve etnik unsur gözetmeden “adalet ve hayır” ilkesi doğrultusunda yürütme esasına dayanmaktadır. Köy okulları genel yapı itibariyle çoğunlukla birleştirilmiş sınıf olup birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar aynı öğretmen tarafından birlikte ders anlatılmaktadır. Bu sebeple birleştirilmiş sınıflarda eğitim alan çocuklarımız sağlıklı olarak geleceğe hazırlanamamak tadır. Dolayısıyla kırtasiye, kitap v.b. ihtiyaçlar acil olarak gerekmektedir.