Filistin Kurban Bayramı 2017

Kardeşlerimiz! Yaklaşan 2017 Kurban Bayramı vesilesiyle çeşitli yardım kuruluşları, Filistin‟de ve diasporada bulunan içinde yetim ve öksüzlerin de olduğu Filistinli ihtiyaç sahipleri için kurbanlık dağıtımına başlayacaktır. Fakat gün geçtikçe ihtiyaç sahiplerinin artan sayısı ve buna karşın kurbanlık fiyatlarının da yükselmesi nedeniyle kurbanlıkların fiyatları konusunda tasarruf sağlanacak yeni fikirlerin üretilmesi bir zorunluluk olmuştur. Bu durumdan yola çıkarak geliştirilen “Filistin 2017 Kurban Projesi” ile temin edilecek kurbanlıklarla beraber yararlananların sayısını da maksimum düzeyde tutmak için kurbanlık fiyatlarının düşük olduğu Hindistan, Avustralya, Romanya gibi ülkelerden Filistin‟e göre normalin üç katı altı bir fiyatla (Normal olarak Filistin‟de 1 kurban fiyatına, söz konusu ülkelerden aynı özelliklere sahip 3 kurbanın alınması şeklinde) kurbanlıklar satın alınmaktadır. Böylece projemiz; kurban fiyatlarından tasarruf edilerek kurban etlerinden yararlanan sayısını maksimize etme ve dolayısıyla ortaya çıkacak olumsuzlukları önleyebilmek amacını taşımaktadır. Avrasya Araştırma Eğitim ve Sosyal Hizmet, daha önce (2015 ve 2016 yıllarında) bu yöntemle birçok başarılı proje gerçekleştirerek önemli bir tecrübeye imza atmıştır. Bu sene de vakıf olarak nihayi hedefimiz, kardeş STK‟lar ile birlikte bu insani yardım projesini yine başarıyla hayata geçirebilmektir.