Doğu Türkistan Kataloğu 2016

Doğu Türkistan olarak adlandırdığımız Uygur bölgesi bugün Çin’in kuzeybatı sınır sahasını oluşturan topraklardır. Uygurlar bu bölgeyi Şarki Türkistan olarak adlandırırken Çincede resmî olarak Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak isimlendirilmektedir. Bölgenin yüz ölçümü Türkiye’nin iki katıdan büyüktür ve yaklaşık 35 milyonluk bir nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfusun %45’i Uygurlardan, %40’ı ise Çinlilerden oluşmaktadır. Geri kalanının da önemli bir kısmı Müslüman olan Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tacikler, Çinli Müslümanlar gibi muhtelif azınlıklardan meydana gelmektedir.

(Burada özellikle belirtilmesi gereken nokta şudur ki: 35 milyonluk nüfus işgalcı Çinlileri kapsamamaktadır. Bu rakam sadece Uygurlar çoğunluk olmak üzere Doğu Türkistan’da yaşayan diğer Türk boylarını kapsar)

Doğu Türkistan Kataloğumuzu incelemek, Doğu Türkistan hakkında ayrıntılı bilgi ve yardım çalışmalarımıza göz almak için kataloğumuzu indirebilirsiniz.